Picture of Veneta Kuyova

Deklaracija EASPD-a o zapošljavanju (Croatian)

by Veneta Kuyova - Tuesday, 27 February 2018, 2:13 PM
 

Description 

EASPD je Europska udruga pružatelja usluga za osobe s invaliditetom. Naš glavni cilj je borba za prava osoba s invaliditetom i provođenje u djelo Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom (dalje u tekstu: Konvencija UN-a) putem učinkovitih i visokokvalitetnih uslužnih sustava. U Europi živi približno 80 milijuna osoba s invaliditetom. Jasno je vidljivo da je njihova zastupljenost na tržištu radne snage znatno niža u usporedbi s populacijom u cjelini. Osobe s invaliditetom nisu potpuno integrirane u tržište rada; gotovo polovica populacije radne dobi je ili nezaposlena ili proglašena nesposobnom za rad. Mnogi od onih koji su zaposleni ne dobivaju dovoljno posla ili primaju plaću nižu od zakonom propisane minimalne plaće, obavljaju poslove koji su ispod njihovih mogućnosti ili imaju privremene ugovore i slabe izglede za napredovanje.

Reference

http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/ELOSH/easpd_employment_declaration_-_final_croatian.pdf

» Horizontal Issues