Jak správně investovat v sociálních službách

Vítejte na MOOC projektu a4i o „Jak správně investovat v sociálních službách“.


Cíl

Hlavním cílem modulu je poskytnout specifické národní informace o trhu sociálních investic, sektoru sociálních služeb, soukromých investicích do sociální péče a podpory a praxi sociálních investic v České republice.


Výsledek učení

Pokyny k posílení vnitrostátních sociálních investic.


Struktura

Tento kurz se skládá z úvodu a 7 modulů:

 • Úvod do kurzu
 • Modul 1 - Systém fungování a financování sociálních služeb v ČR
 • Modul 2Sektor sociálních služeb v ČR a jeho specifika z pohledu investora
 • Modul 3 - Význam lidských práv v oblasti investování do sociálních služeb
 • Modul 4Soukromé investice v sociálních službách
 • Modul 5Měření kvality v sociálních službách
 • Modul 6Financování a životní cyklus investic
 • Modul 7Posouzení možných variant financování sociálních služeb


Tyto moduly mohou účastníci absolvovat online vlastním tempem.

 • Nejedná se o kurz vedený instruktorem.
 • Pro prohloubení znalostí a porozumění doporučujeme sledovat jednotlivé moduly jeden po druhém.
 • Platforma vám umožní sledovat váš pokrok v průběhu kurzu.
 • Každý modul obsahuje multimediální materiály.


Za český tým podílející se na projektu:

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR

CEVRO Institut

Česká spořitelna
Zřeknutí se odpovědnosti v rámci programu Erasmus+

Informace a názory uvedené v této publikaci jsou informacemi a názory autorů a nemusí nutně odrážet oficiální názor Evropské unie. Orgány a instituce Evropské unie ani žádná osoba jednající jejich jménem nenesou odpovědnost za jakékoli použití informací v nich obsažených.